Start Order
Place your order online and pay to the designated bank account to get full protection.
Chứng nhận sản xuất
Hình ảnh Tên chứng nhận Được chứng nhận bởi Phạm Vi kinh doanh Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
CE CE Shenzhen BCTC Technology CO,.LTD Cloud IP WIFI Camera 2016-12-21 ~ Đã xác minh
RoHS RoHS Shenzhen VTC Testing Technology Co., Ltd car camera 2019-08-02 ~ Đã xác minh
EMC EMC Shenzhen VTC Testing Technology Co., Ltd car camera 2019-08-02 ~ Đã xác minh
FCC FCC Shenzhen VTC Testing Technology Co., Ltd car camera 2019-08-02 ~ Đã xác minh
CE CE BCTC Web camera 2021-01-06 ~ Đã xác minh
CE CE DL Security Camera 2021-01-11 ~ Đã xác minh
Bằng sáng chế
Hình ảnh Bằng sáng chế số Tên bằng sáng chế  Loại bằng sáng chế Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
video camera ZL 2014 3 0518848.4 video camera APPEARANCE_DESIGN 2014-12-10 ~ Đã xác minh
Recording device for vehicle ZL 2018 2 1858034.4 Recording device for vehicle UTILITY_MODEL 2018-11-12 ~ Đã xác minh
Video camera ZL 2014 3 0518668.6 Video camera APPEARANCE_DESIGN 2014-12-09 ~ Đã xác minh
Wearable smart network camera ZL 2018 2 1857948.9 Wearable smart network camera UTILITY_MODEL 2017-11-11 ~ Đã xác minh
Rotating stand structure and rotating stand ZL 2018 2 0488393.9 Rotating stand structure and rotating stand UTILITY_MODEL 2018-04-07 ~ Đã xác minh
Front and rear recording device for vehicle ZL 2018 2 1908954.2 Front and rear recording device for vehicle UTILITY_MODEL 2018-11-19 ~ Đã xác minh
Trademark
Hình ảnh Số nhãn hiệu Tên thương hiệu Danh mục thương hiệu Ngày có sẵn --- Ngày hết hạn Đã xác minh
Relee 10108030 Relee Vehicle Parts & Accessories>>Automotive Parts & Accessories>>Auto Electronics>>Car Black Box 2012-12-20 ~ 2022-12-20 Đã xác minh

Nghiên cứu & Phát triển

There is/are Less than 5 People R&D Engineer(s) in the company.

Gửi email cho nhà cung cấp này